«

»

Maj 10 2019

Pogajanja o REGRESU so končana

 

REGRES 2019:

Javni uslužbenci v letu 2019 prejmejo regres za letni dopust v višini minimalne plače (886,63 evrov), razen tistih javnih uslužbencev, ki na dan izplačila regresa za letni dopust 2019 prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu.

Za te javne uslužbence (torej do vključno 18. plačnega razreda) se jim izplača regres v višini 1.050 evrov.

Regres se izplača pri plači za mesec maj, kar pomeni, da bodo javni uslužbenci regres prejeli v juniju.