Category Archive: Nerazvrščeno

Dec 07 2018

Dogovor, sporazum in Aneks št. 12 h KPJS

Dogovor o plačah, sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

3862.   Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12429 do 12432

Priloga 1: Delovna mesta v javnem sektorju

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12433 do 12548

Priloga 2: Nova delovna mesta in nazivi v javnem sektorju

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12549 do 12550

 3866.   Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12627 do 12630

Priloga 1: Delovna mesta v javnem sektorju

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12630 do 12745

Priloga 2: Nova delovna mesta in nazivi v javnem sektorju

Uradni list št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12746 do 12747

3868.   Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)

Uradni list RS št. 80 / 7. 12. 2018 / stran 12752 do 12757

 

Sep 14 2018

Poziv KSO – ministru

POZIV K NADALJEVANJU POGAJANJ KOORDINACIJE STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA (KSO), MINISTRU

    Spoštovani minister za javno upravo, gospod Rudi Medved, uvodoma vam čestitamo za izvolitev na funkcijo ministra za javno upravo in vam pri vodenju zahtevnega resorja, pomembnega za vse državljane Republike Slovenije, želimo uspešno delo.

Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja je do odstopa takratnega predsednika Vlade do marca 2018 vodila pogajanja z Vlado Republike Slovenije o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja, pretežno o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju in o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov. Rešitve za veliko večino stavkovnih zahtev so bile usklajene, ostalo je odprtih še nekaj elementov dogovora, vendar so bila pogajanja v zvezi s tem prekinjena zaradi odstopa takratnega predsednika Vlade.

V Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja smo že v času po odstopu predsednika Vlade, v času volilne kampanje in v času oblikovanja nove Vlade večkrat poudarjali, da pričakujemo takojšnje nadaljevanje pogajanj s točke, na kateri so bila pogajanja prekinjena, in konstruktiven socialni dialog ter iskanje rešitev, ki bodo celovite in sprejemljive za večino sindikatov v javnem sektorju, in ne bodo privilegirale posameznih poklicnih skupin s sklepanjem separatnih sporazumov v okviru enotnega plačnega sistema. Prav takšni parcialni dogovori in sporazumi so v preteklosti najbolj usodno ogrozili enotni plačni sistem. Prepričani smo, da je mogoče v smeri, ki je bila začrtana v pomladanskem, sicer prekinjenem krogu pogajanj in v smeri rešitev, od katerih so bile tedaj mnoge že dogovorjene, v relativno kratkem času priti do dogovora.

Celoten poziv lahko preberete na tej povezavi

 

 

Maj 18 2018

Sindikata KSS PERGAM in ZSSS pred volitvami 2018 zastavila…

… vprašanja političnim strankam

Sindikalni centrali KSS PERGAM in ZSSS sta 20 parlamentarnim in zunajparlamentarnim političnim strankam pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami zastavila nekaj vprašanj.
Z odgovori nanje bodo sindikalnim članicam in članom pomagali pri odločanju, komu nameniti volilni glas, sindikalnima centralama pa pomagali pri odločanju o prihodnjem sodelovanju z njimi.

 

Povzetek is spletne strani KSS PERGAM in ZSSS

KSS PERGAM  I  Sindikati pred volitvami 2018 zastavljajo vprašanja političnim strankam

Vir: http://sindikat-pergam.si/index.php/S=0/novice/sindikati-pred-volitvami-2018-zastavljajo-vprashanja-politichnim-strankam

 

ZSSS  I  ZSSS in Pergam pred volitvami 2018 zastavila vprašanja političnim strankam

Vir: https://www.zsss.si/zsss-in-pergam-pred-volitvami-2018-zastavila-vprasanja-politicnim-strankam/.

 

Mar 23 2018

IZJAVA ZA JAVNOST – KSO sindikatov JS

 

IZJAVA ZA JAVNOST

KOORDINACIJE STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA

tiskovna konferenca »KSO«, je bila 23. marca 2018 ob 11.00 uri,

na sedežu sindikata KSS PREGAM, Trg OF 14, sejna soba IV. nadstropje.

Vlada je Koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (v nadaljevanju: KSO) sporočila, da bi bilo neodgovorno, da bi zadnji dan, ko je še imela polna pooblastila, sklepala dogovore s sindikati javnega sektorja.

Iz sporočil Vlade in njenih izjav za javnost je tudi razbrati, da pogajanj v času opravljanja tekočih poslov ne more nadaljevati,

zato smo v KSO prepričani…

IZJAVA »KSO« je na voljo na tej povezavi

POSNETEK tiskovne konference »KSO« pa na tej povezavi

 

 

Jan 19 2018

INFORMACIJE – STAVKA in PROTESTNI SHOD

STAVKA  in  PROTESTNI SHOD

bo v sredo 24. januarja 2018

I

Udeležili se ga bomo tudi v FURS, zato o tem podajamo več informacij:

STAVKOVNE ZAHTEVE SCS

PROTESTNI SHOD  PLAKAT 1  I  PLAKAT 2  I  PLAKAT 3  I  PLAKAT 4

STAVKA   – PLAKAT 1  I  PLAKAT 2  I  PLAKAT 3  I  PLAKAT 4

I

Članke, video vsebine, ter dogajanj glede STAVKE in PROTESTNEGA SHODA,

si lahko ogledate na tej povezavi.

I

I

PROTESTNI SHOD:

Organizator in prijavitelj  PROTESTNEGA SHODA je KSS PERGAM.

Potekal bo 24. januarja 2018 med 12. in 14. uro na Gregorčičevi pred

vladnim poslopjem v podporo stavkovnim zahtevam sindikatov

javnega sektorja.

Za vse, ki se shoda nameravajo udeležiti, vam z namenom, da bi shod

potekal koordinirano, mirno in brez nepredvidenih zapletov, podajamo

navodila za udeležence protestnega shoda, za katera

vas prosimo, da jih natančno preberete in se z njimi seznanite.

Potrebno se je zavedati, da je organizacija takšnega shoda tudi precejšnja

odgovornost in je v organizacijo vloženega tudi precej dela, zato

sodelovanje in spoštovanje navodil s strani udeležencev močno

olajša samo organizacijo in koordinacijo izvedbe shoda.

Udeleženci PROTESTNEGA SHODA, preberite NAVODILO

ORGANIZATORJA protestnega shoda v Ljubljani.

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

STAVKA v FURS:

Stavka v FURS bo potekala v sredo 24. januarja 2018 od 6.00 do 18.00 ure.

Dopis – NAJAVA STAVKE !

Prosim, da se upošteva PRIPOROČILA, o IZVAJANJU STAVKE in PROTESTA

in SPORAZUM o podrobnem obsegu delovnih nalog in načinu njihovega opravljanja med stavko.

I

Objavljamo tudi IZJAVA za JAVNOST vodje Koordinacije stavkovnih odborov – Jakoba Počivalška

I

ČLANKI in OBJAVE:

MMC RTV SLO, STA, Ljubljana 15. januar 2018 ob 16:40

I

Žurnal24.si, 15. januar 2018 ob 13:05

I

24ur.com | STA / A.I./S.S., Ljubljana 15.01.2018, 18:36

I

članek ZSSS | Ljubljana 18.01.2018

I

Sep 12 2016

Prenova strani – www.SCS.si

Spoštovani !

Zaradi prenosa spletne strani na večji strežnik v mesecu juliju smo imeli kar nekaj težav pri ponovni vzpostavitvi, postavitvi in zagonu te strani.

Trudimo se k izboljšanju vsebin, glede na to, da se družba vedno bolj razvija in je internet praktično postal način življenja, vam želimo tudi preko naše spletne strani posredovati koristne in zanimive informacije, namenjene tako članom SCS kot tudi širši publiki.

Stran je še vedno v obdelavi, zato se našim obiskovalcem tudi opravičujemo.

Želimo vam prijetno brskanje po naši spletni strani, če pa imate kakšno dobro idejo in bi jo radi delili z nami, imate navedene tudi e-naslove na katere se lahko obračate.

Lep pozdrav

Dušan PEČNIK

predsednik SCS

Avg 23 2016

INFORMATIVNA PRIMERJAVA PLAČNIH RAZREDOV

Na podlagi pridobljenih tabel smo naredili

INFORMATIVNO PRIMERJAVO PLAČNIH RAZREDOV,

plačne lestvice z veljavnostjo od 1.6.2013 do 31.8.2016 s plačno lestvico, ki bo v veljavi s 1.9.2016

in si jo lahko pogledate v spodnji tabeli.

PRIMERJAVA PLACNIH LESTVIC 2013-2016

Dec 18 2015

Pojasnilo – Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Pojasnilo: Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

z namenom stabilizacije javnih financ so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije dne 10. novembra 2015 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: Dogovor). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju.

Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljevanju ZUPPJS16), s sklenitvijo Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju Aneks št. 8 h KPJS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju Aneks h KPND).

Za realizacijo dogovora pa bosta sprejeti tudi spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15 in 73/15) in Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13 in 96/14).

I. Ukrepi, ki zadevajo plače

1.  Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

2.  Neusklajevanje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice

3.  Neizplačevanje redne delovne uspešnosti

4.  Omejeno izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela

5.  Napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2016

  • Napredovanje v višji plačni razred
  • Napredovanje v višji naziv

 

II. Ukrepi, ki zadevajo druge stroške dela in druge ukrepe

1.  Usklajevanje prejemkov oziroma povračil stroškov

2.  Regres za letni dopust za leto 2016

3.  Nadomestilo plače funkcionarjem in javnim uslužbencem za čas odsotnosti z

dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

4.  Izplačevanje jubilejnih nagrad

5.  Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

6.  Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

7.  Omejitev števila dni letnega dopusta

8.  Omejitev sklepanja avtorskih in podjemih pogodb

 

  • Podpisan DOGOVOR si lahko ogledate TU 

Vir: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DPJS/Sporazumi_in_dogovori/dogovor.10112015.pdf

 

  • DOPIS MJU, z dne 15.12.2015 pa TU 

Vir: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/ZUPPJS16__15.12.2015.pdf

Dec 03 2015

Pismo ministru za finance RS: Status zaposlenih v FURS

Spoštovani gospod minister !

Sindikat carinikov Slovenije in Ministrstvo za finance sta 14. 2. 2013 podpisala stavkovni sporazum v katerem sta pod stavkovno zahtevo št. 9 v tretjem odstavku soglašala z naslednjim besedilom: »Ministrstvo za finance se zavezuje, da brez predhodne uskladitve s Sindikatom carinikov Slovenije ne bo podprlo spremembe razmerij plač med pooblaščenimi uradnimi osebami, kot to določa ZSPJS, KPJS in KP za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti«.

Po našem prepričanju je do tega že prišlo, saj imajo mnoge pooblaščene uradne osebe, v drugih organih izplačanega veliko povečanega obsega dela, medtem, ko FURS  povečanega obsega ne izplačuje od  januarja 2011. Očitno bo teh razlik vedno več…

Pismo SCS ministru za finance RS – Status zaposlenih v FURS

Jul 16 2015

Informacija članicam in članom Sindikata carinikov Slovenije – 4/2015

Spoštovane kolegice in kolegi!

Posredujem kratke informacije o včerajšnji seji pogajalskih strani Vlade in sindikatov JS.

Poslovnik pogajanj je načeloma usklajen, na sindikalni strani vztrajamo, da se pogaja vsak sindikat, ki je reprezentativen in je član ene ali druge pogajalske skupine. Na sindikalni strani torej ostajata dve pogajalski skupini …

Informacije članicam in članom SCS – 4/2015

Page 1 of 212