PRAVNA POMOČ

Za pravno pomoč članov SCS poskrbijo v odvetniški pisarni KUTNJAK

Naslov :   KUTNJAK odvetniška pisarna

              Cankarjeva cesta 16, 2000 Maribor

Spletni naslov :   www.odvetnik-kutnjak.si

Obrazec :   VLOGA za ODOBRITEV PRAVNEGA ZASTOPANJA člana sindikata SCS

Obrazec :   POOBLASTILO odvetniške pisarne KUTNJAK

Po odobritvi PRAVNA POMOČ zajema: