»

Jan 03 2013

Sporočilo za javnost

KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA (3.1.2013)

V koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja smo z velikim ogorčenjem spremljali dogajanje po umiku zahteve za referendum. Dne 21.12. smo sindikati umaknili zahtevo za referendum, kljub temu pa Vladi RS v desetih dneh ni uspelo zagotoviti izvajanja subvencioniranja prevoza za dijake in študente, kot je bilo načrtovano za leto 2013. Še več, za krivca je imenovala sindikate, saj da se zaradi kratkega roka ni uspela prilagoditi dejanskemu stanju, to je, da bo od 1.1.2013 teklo vse tako, kot si je to Vlada RS zamislila in kot je to Državni zbor potrdil. Namesto, da bi Vlada RS poskrbela za znižanje stroškov prevoza za dijake in študente, je našla čas za odpravo vseh ovir glede dviga cen komunalnih storitev.

V sindikatih smo razočarani nad tem, da je Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in ga posredovala Državnemu zboru RS. Predlagana sprememba ponovno pomeni grob oblastniški poseg v veljavno kolektivno pogodbo. Takšno ravnanje Vlade RS ostro obsojamo, ob tem pa pozivamo Državni zbor, da predlog zavrne.

Ob tej priložnosti Vlado RS ponovno pozivamo, da se opredeli do zahtev, ki smo jih Vladi RS in javnostim posredovali 19.12. lani. Takšno neodzivnost in ravnanje Vlade RS obsojamo, saj kaže na podcenjujoč odnos do socialnega dialoga in pravic delavcev nasploh.

Sindikati ocenjujemo, da je arogantni odnos Vlade kot delodajalca do socialnega dialoga škodljiv in neproduktiven, saj pomeni vsebinsko rušenje enega od temeljev pravne in socialne države.

Ker koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja stavka z začetkom 23.01.2013 sama po sebi ni cilj, Vlado RS ponovno pozivamo k pogajanjem in usklajevanjem.

dr. Janez Posedi
Vodja Koordinacije stavkovnih odborov javnega sektorja