Monthly Archive: december 2020

Dec 22 2020

Nič vas ne stane, da ste dobrodelni…

Uveljavite davčno olajšavo v višini 5%…

… in jo poklonite Sindikatu carinikov Slovenije.

 

Spoštovani člani SCS,
vsak zavezanec za dohodnino sam odloči, kateri organizaciji se bo lahko nakazalo do 0,5% od njegove dohodnine.
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, zajema seznam možnih upravičencev za ta sredstva. Med njimi so tudi reprezentativni sindikati, kar pa SCS je, zato Vas pozivam, da kot član Sindikata carinikov Slovenije (v nadaljevanju – članstvo SCS) in tudi Vaši družinski partnerji, v svojih letošnjih napovedih za odmero dohodnine, navedete kot prejemnika SCS.
To bo sicer veljalo za dohodnino leta 2020 in za nadaljnja davčna leta (kar pa lahko vsako leto spremenite).
Potrebno je poudariti, da to ne pomeni dodatno dohodnino za zavezanca, ampak bo država iz dohodnine, katero je zavezanec že plačal, potem odvedla 0,5% na račun SCS.
Davčna številka SCS je SI28682017, katero je potrebno vpisati v Vašo napoved za odmero dohodnine, na šesti – zadnji strani, zadnja rubrika. Lahko pa izpolnite obrazec, ki je v prilogi in ga odnesite na vaš Finančni urad.
PREPRIČAN SEM, DA VESTE, DA BODO PRIDOBLJENA SREDSTVA, TAKO KOT DEL VAŠE ČLANARINE, KI JO MESEČNO PLAČUJETE TUDI NA TA RAČUN, KORISTNO PORABLJENA ZA ČLANSTVO SCS IN SE BODO TAKO LAHKO, POSREDNO, TUDI VEČKRATNO POVRNILA !
Vsem že v naprej HVALA!
Dušan Pečnik, predsednik SCS