Tag Archive: STAVKA

Jan 23 2013

KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA

Sindikati javnega sektorja izhajamo iz:

  • temeljne pravice delavk in delavcev, da se sindikalno organizirajo z namenom skupnega dogovarjanja z delodajalcem o pravicah iz dela in pogojih dela;
  • prepričanja, da je dogovorjeno nujno potrebno spoštovati;
  • legitimne zahteve, da Ustavo, zakone, kolektivne pogodbe in druge dogovore v prvi vrsti spoštujejo javne institucije, na čelu z Vlado, Državnim zborom in Ustavnim sodiščem;
  •  ustavne zaveze, da je Slovenija pravna in socialna država, ki mora v interesu državljank in državljanov in drugih prebivalcev Slovenije vsem zagotavljati dostopne in kvalitetne storitev, ki so pomembne za blaginjo družbe (sociala, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, varnost, visoko šolstvo, kultura, raziskovanje, RTVS, državna uprava);

Sindikati javnega sektorja ostro obsojamo nadaljevanje histeričnega varčevanja in sprejem proračuna za leti 2013 in 2014, ki grobo in enostransko posega v položaj javnih uslužbencev.

Prepričani smo, da je cilj teh ukrepov slabitev javnih služb do te mere, da bodo ustvarjeni pogoji za njihovo privatizacijo in omejeno dostopnost, kar gre na škodo družbe in enakih možnosti vseh. To je v škodo gospodarstva, kateremu sistemi javnega sektorja zagotavljajo določen kadrovski in znanstveni potencial, preko javnih naročil ekonomske priložnosti, pa tudi poslovno okolje, katerega odzivnost, stabilnost in privlačnost se s krčenjem javnega sektorja zagotovo ne povečuje.

Socialni dialog v zadnjem letu ni dobil domovinske pravice. Bil je izgnan iz domovine, domovinsko pravico pa so namesto njega dobili enostranski posegi v kolektivne pogodbe in pravice javnih uslužbencev ter kršitve drugih dogovorov s sindikati. In to kljub temu, da je bilo v socialnem dialogu, v sicer trdih pogajanjih, vse doslej vedno mogoče najti še sprejemljive rešitve. Tako smo se tudi ob sprejemanju Zakona za uravnoteženje javnih financ v povezavi z drugimi dogovori z Vladno stranjo dogovorili o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov za leti 2013 in 2014 in o elementih, ki ključno vplivajo na maso plač v javnem sektorju.

Proračun za leti 2013 in 2014 je bil sprejet brez dialoga s sindikati o masi za plače in drugih prejemkov odstopa od dogovorjenega in za sindikate javnega sektorja zato ni sprejemljiv. Socialni dialog je mrtev, kot še nikoli doslej. Vladni pogajalci se pogajanj udeležujejo brez kakršnega koli mandata in se sprenevedajo glede razumevanja vsebin, ki so bile vedno usklajevane v socialnem dialogu

S stavko in s tem shodom torej zahtevamo:

  • pogajanja o masi za plače v javnem sektorju;
  • spoštovanje dogovorjenega glede zmanjševanja števila javnih uslužbencev in s tem preprečitev prekomernega zmanjševanja delovnih mest;
  • spoštovanje sklenjenih dogovorov in odpravo kršitev le-teh;
  • utrditev socialne države;
  • ohranitev obsega in kakovosti vseh javnih storitev in s tem njihove dostopnosti.

Naj bosta ta stavka in ta shod jasno sporočilo, da javni uslužbenci kot delavci ne bodo več trpeli  enostranskih posegov v svoje pravice in da javni uslužbenci kot državljani ne bodo več trpeli razvrednotenja socialne države! V kolikor pogajanja o stavkovnih zahtevah ne bodo stekla in v kolikor ne bo napredka pri reševanju stavkovnih zahtev, bomo sindikati s stavkovnimi aktivnostmi nadaljevali in po potrebi tudi stopnjevali.

Janez Posedi

Za koordinacijo stavkovnih odborov

Jan 03 2013

Sporočilo za javnost

KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA (3.1.2013)

V koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja smo z velikim ogorčenjem spremljali dogajanje po umiku zahteve za referendum. Dne 21.12. smo sindikati umaknili zahtevo za referendum, kljub temu pa Vladi RS v desetih dneh ni uspelo zagotoviti izvajanja subvencioniranja prevoza za dijake in študente, kot je bilo načrtovano za leto 2013. Še več, za krivca je imenovala sindikate, saj da se zaradi kratkega roka ni uspela prilagoditi dejanskemu stanju, to je, da bo od 1.1.2013 teklo vse tako, kot si je to Vlada RS zamislila in kot je to Državni zbor potrdil. Namesto, da bi Vlada RS poskrbela za znižanje stroškov prevoza za dijake in študente, je našla čas za odpravo vseh ovir glede dviga cen komunalnih storitev.

V sindikatih smo razočarani nad tem, da je Vlada RS določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in ga posredovala Državnemu zboru RS. Predlagana sprememba ponovno pomeni grob oblastniški poseg v veljavno kolektivno pogodbo. Takšno ravnanje Vlade RS ostro obsojamo, ob tem pa pozivamo Državni zbor, da predlog zavrne.

Ob tej priložnosti Vlado RS ponovno pozivamo, da se opredeli do zahtev, ki smo jih Vladi RS in javnostim posredovali 19.12. lani. Takšno neodzivnost in ravnanje Vlade RS obsojamo, saj kaže na podcenjujoč odnos do socialnega dialoga in pravic delavcev nasploh.

Sindikati ocenjujemo, da je arogantni odnos Vlade kot delodajalca do socialnega dialoga škodljiv in neproduktiven, saj pomeni vsebinsko rušenje enega od temeljev pravne in socialne države.

Ker koordinaciji stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja stavka z začetkom 23.01.2013 sama po sebi ni cilj, Vlado RS ponovno pozivamo k pogajanjem in usklajevanjem.

dr. Janez Posedi
Vodja Koordinacije stavkovnih odborov javnega sektorja