Vse o SCS

                                 Člani Konference SCS

 Predsednik SCS:                            Podpredsednica SCS:                        Sekretar SCS:

  Dušan PEČNIK                                   Melita GRILC                                 Bogdan ŠUBER

dusan.pecnik@scs.si                     melita.grilc@scs.si                      bogdan.suber@scs.si

 Mob.: 051 / 440 170                                                                                  Mob.: 051 / 440 177

 

Dušan PEČNIK  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata LJUBLJANA

Melita GRILC  –  članica Konference SCS, Organizacija sindikata GENERALNEGA FINANČNEGA URADA

Andrej JERMAN  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata CARINSKEGA URADA KOPER

Bogdan ŠUBER  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata FINANČNEGA URADA KOPER

Andrej JERMAN  –  član Konference SCS, Osnovna organizacija sindikata carinikov Slovenije zaposlenih v FINANČNEM URADU KOPER

Bojan MIKLAVČIČ  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata CELJE

Bojan PETEK  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata PODRAVJA

Jože ŽARN  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata DOLENJSKE in POSAVJA

Marjan ŠAVS  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata GORENJSKE

Robert SEČKO  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata MURSKA SOBOTA

Srečko KRAJNC  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata FINANČNIH DELAVCEV KOROŠKE

Tomaž FURLAN  –  član Konference SCS, Organizacija sindikata GORIŠKE

 

Predstavitev

Stran je v izdelavi … … na tej strani bodo predstavljeni aktualni dogodki in trenutne aktivnosti SCS. Hvala za pozornost.

Ogled strani »

Mednarodna dejavnost

SREČANJE S PREDSTAVNIKI CARINSKEGA SINDIKATA HRVAŠKE (CSH) Sindikat carinikov Slovenije (SCS) je že v lanskem letu navezal stike s CSH. Delegacija je pod vodstvom takratnega predsednika g. Miščeviča obiskala kolege na hrvaški strani. Letos januarja pa so nam kolegi vrnili obisk, tričlanska delegacija pod vodstvom predsednika CSH g. Željka Popovića je prispela v Ljubljano, pogovor …

Ogled strani »

Pravna pomoč

Za pravno pomoč članov SCS, je poskrbljeno. Obrnite se na vašega zaupnika ali predsednika v organizaciji. Obrazec :   VLOGA za ODOBRITEV PRAVNEGA ZASTOPANJA člana sindikata SCS Obrazec :   POOBLASTILO odvetnika Po odobritvi VLOGE, PRAVNA POMOČ zajema:

Ogled strani »

PRISTOPNA IZJAVA SCS

Pristopna izjava SCS

  Izpiši:  Pristopna izjava SCS Navodila za izpolnjevanje in pošiljanje: Obrazec elektronsko izpolnite, ga izpišete, podpišete in izročite predsedniku organizacije, v katero ste se vpisali. V kolikor pa želite obrazec poslati po elektronski pošti, izpisan in podpisan obrazec – skenirajte, ter ga pošljite po elektronski pošti predsedniku organizacije, v katero ste se vpisali.     …

Ogled strani »

Akti sindikata

Statut SCS Konferenca SCS je dne 26. novembra 2014 na svoji seji Konference SCS, zaradi združevanja Generalnega carinskega urada in Generalnega davčnega urada v Generalni Finančni urad in Carinskih ter Davčnih uradov v Finančne urade – sprejela spremembe in dopolnitve STATUTA Sindikata carinikov Slovenije. Tako, se lahko prav vsi zaposleni v FURS odločijo v katero od organizacij SCS se …

Ogled strani »